Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Vattenskyddsområden

I Hallsbergs kommun finns flera vattenskyddsområden. Vattenskyddsområdenas syften är att skydda vattentäkter och därmed öka möjligheterna för en säker dricksvattenförsörjning inom kommunen.

Vattenskyddsområdena är indelade i brunnszon, en primär (inre) skyddszon och en sekundär (yttre) skyddszon. I beslut om vattenskyddsområde finns föreskrifter som kan innebära restriktion för till exempel cisterner, användning av bekämpningsmedel och gödsel, bränslehantering, anläggande av värmepump mm.

Vattenskyddsområden bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö.

Kontakt
Niklas Hasselwander, chef för tekniska avdelningen
0582-68 51 72, niklas.hasselwander@hallsberg.se

Peter Lidberg, enhetschef VA-verk
0582-68 55 23, peter.lidberg@hallsberg.se

 

Kartor och föreskrifter för Hallsbergs kommuns vattenskyddsområden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda