Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kommunalt dricksvatten

Tre vattenverk levererar dricksvatten i Hallsbergs kommun. Det är dock en viss skillnad på vattnets sammansättning, bland annat hårdheten (dH) skiljer en del.

PH- och dH-värden på det kommunala dricksvattnet

Ort

Vattnets hårdhet (dH)

Vattnets PH-värde

Hallsberg

6,7

8,2

Pålsboda

6,7

8,2

Sköllersta

6,7

8,2

Vretstorp

6,0

7,7

Hjortkvarn

9,0

8,0

Östansjö

6,7

8,2

Svennevad

6,7

8,2

Björnhammar

9,0

8,0

I genomsnitt förbrukar vi cirka 150 liter rent vatten per person och dag i Hallsberg. Den totala förbrukningen, när man också räknar med industrin, offentliga förvaltningar med flera, är drygt 3 miljoner liter per dygn.

Dricksvatten från Tisaren

Det dricksvatten som levereras till Hallsberg, Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad kommer från början från Tisaren. Via rörledning leds det till vattenverket i Blacksta, i Kumla kommun, där det renas till livsmedelskvalitet.

Dricksvatten till Hjortkvarn och Vretstorp

I Hjortkvarn och Vretstorp finns mindre vattenverk där vi tar upp grundvatten och ser till att det får samma höga kvalitet som från Blacksta innan leverans sker.

När vattnet har använts på ett eller annat sätt transporteras det via avloppsnätet till något av våra reningsverk, där det renas enligt myndigheternas miljökrav, innan det släpps åter till naturen med ett tack för lånet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda