Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Dricksvatten från egen brunn

En del hushåll har egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening. Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i dessa fall på den enskilde eller föreningen. Miljöbalken är den lag som reglerar vatten för enskilda hushåll och Livsmedelsverket är den centrala myndigheten.

Anlägga och sköta om egen brunn

Om brunnar och dricksvatten på Sveriges geologiska undersöknings webbplatslänk till annan webbplats

Att anlägga brunn, faktablad.PDF

Sköt om din brunn, faktablad.PDF

Vattenkvalitet

Om du vill analysera ditt dricksvatten kan du kontakta ett analyslaboratorium. I många fall har de en webbtjänst där du kan beställa utrustning och instruktioner för provtagning som då skickas direkt hem till dig.

När du skickar in dina vattenprover till laboratoriet kan du välja att kommunen ska få en kopia av ditt analyssvar. På så vis kan vi lättare hjälpa dig om du kontaktar oss och har frågor kring resultatet. Kopian på analyssvaret finns då sparad i vårt arkiv.

Gemensam eller kommersiell anläggning

Alla vattentäkter som tillhandahåller mer än 10 m³ vatten per dygn eller som försörjer minst 50 personer per år, omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Föreskrifterna gäller också för vatten som tillhandahålls som dricksvatten i offentlig eller kommersiell verksamhet, oavsett mängd som tillhandahålls.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)PDF

De vattentäkter som omfattas av livsmedelverkets föreskrifter omfattas också av kontroller utförda av kommunens miljöenhet. Anläggningen ska registreras och ett egenkontrollprogram med bland annat provtagningsfrekvens ska finnas. Analysresultat från provtagning av vattnet ska skickas till miljöenheten i kommunen.

Kontakt

Anela Erkocevic, livsmedelsinspektör

anela.erkocevic@kumla.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda