Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kommunalt avlopp

Avloppsvattnet ska tas om hand på ett ansvarsfullt sätt som ger så små fotavtryck som möjligt i naturen och för eftervärlden. Vi arbetar för att minska vårt förbrukning av kemikalier i reningsprocessen och samtidigt minska vår energiförbrukning i alla våra anläggningar.

Det kommunala avloppsvattnet

På våra fem avloppsreningsverk tas avloppsvattnet om hand i flera steg för bästa reningsresultat. Det renade vattnet leds sedan ut i ett närliggande naturligt vattendrag. Allt avloppsvatten provtas under hela reningsprocessen för att säkerställa vattnets kvalitet och minimera utsläppen.

Kontakt

Peter Lidberg, enhetschef VA-verk
0582-68 55 23, peter.lidberg@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda