Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Avlopp

Som privatperson kan man vara ansluten till det kommunala avloppsnätet eller ha ett enskilt avlopp som renar vattnet. Oavsett vilket är det viktigt att föroreningarna tas omhand på ett ansvarsfullt sätt för att minska påverkan på vår natur och våra vattendrag.

Det kommunala avloppsvattnet

På våra fem avloppsreningsverk tas avloppsvattnet om hand i flera steg för bästa reningsresultat. Det renade vattnet leds sedan ut i ett närliggande naturligt vattendrag. Allt avloppsvatten provtas under hela reningsprocessen för att säkerställa vattnets kvalitet och minimera utsläppen.

Kontakt
Niklas Hasselwander, chef för tekniska avdelningen
0582-68 51 72, niklas.hasselwander@hallsberg.se

Hans Berglund, enhetschef gata/park
0582-68 50 46, hans.berglund@hallsberg.se

Enskilt avlopp

Enskilda avlopp krävs för fastigheter där det inte finns möjlighet att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Det som behöver tas omhand i avloppsanläggningarna är utsläpp av bad-, disk-, och tvättvatten (BDT) samt utsläpp från vattentoaletter (WC).

För enskilda avlopp precis som kommunalt avlopp finns krav på att avloppsvattnet ska genomgå tillräcklig rening innan det släpps ut . Läs mer här.

Stopp i avloppet

Misstänker du något fel på VA-ledningarna eller avloppsstopp?

Vid stopp i avloppet utför vår slamsugningsentreprenör rensningen. Sitter stoppet i servisledningen på tomtmark, betalar fastighetsägaren rensningen.

Tänk på att avloppet egentligen är till för mänsklig avföring. Spola inte ned textilier, fasta föremål eller kemikalier. Läkemedelsrester och kvicksilvertermometrar ska lämnas till ett apotek.

Farligt avfall, så som färg, lösningsmedel, oljor och bekämpningsmedel, ska av privata abonnenter lämnas till återvinningscentralen i Hallsberg eller Kvarntorp. Industrin ska vända sig till en godkänd anläggning för farligt avfall.

Felanmälan

Under normal arbetstid (07-16)
0582-68 50 00 växel

Övrig tid (16-07 samt helger)
019-13 70 35 larmcentralen

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda