Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Strandskydd

Strandskydd är något som gäller intill alla vatten såväl hav som sjöar och vattendrag. Strandskyddet är en slags skyddszon som, vid normalt vattenstånd, sträcker sig från vattenkanten och 100 m upp på land. För vissa områden kan strandskyddet ha utökats till 300 m där det behövts för att strandskyddets funktion skulle uppfyllas. Inom sådana strandskyddsområden gäller särskilda bestämmelser om vad man får och inte får göra. Detta finns till för att allmänhetens tillgång till stränder och vatten ska skyddas och för att skydda växt- och djurliv samt miljön i dessa zoner.

Information om strandskydd på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Inom ett strandskyddsområde får inte:

  • nya byggnader uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedningsarbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkterna ovan
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Strandskyddsdispens

Det finns undantag från bestämmelserna ovan som innebär att dispens från strandskyddet kan ges. Beslut om dispens ska föregås av prövning från fall till fall och det ska finnas särskilda skäl för att dispens ska kunna ges.

Blankett för ansökan om dispens från strandskyddPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda