Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Värna Tisaren

Många som bor runt sjön Tisaren upplever att vattenkvalitén har försämrats. Det blir algblomningar allt oftare och siktdjupet är sämre än förr. Orsaken till detta är att sjön tillförs för mycket näring.

Värna Tisaren är ett samarbete mellan Sydnärkes kommuner, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län för att minska övergödningen och förbättra vattenkvalitén i sjön Tisaren.

Projektet som startade 2011 påbörjades genom att man samlade på sig mer kunskap om tillståndet i sjön. Bland annat utökade Länsstyrelsen sin provtagning samtidigt som miljöförvaltningarna i Hallsbergs och Askersunds kommuner skickade ut en enkät till alla med enskilt avlopp i området.

Enkätsvar och analysresultat har sedan sammanställts och ligger till grund för en rapport som Länsstyrelsen tagit fram. Rapporten ska ses som ett underlag för framtida arbete och åtgärder för att förbättra vattenkvalitén och finns att ladda ner härPDF.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda