Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Vattenmiljö

Alla vattenmiljöer är mer eller mindre utsatta för påverkan från mänskliga verksamheter. I många fall leder det till problem som till exempel algblomningar eller annan negativ påverkan.

Några av de faktorer som gör att våra vatten inte uppnår god status är fysisk påverkan, försurning, miljögifter och övergödning.

Fysisk påverkan såsom grävning, dämning och liknande regleras genom olika lagkrav, omprövning av gamla vattendomar och restaurering av skadade vatten. Försurning av sjöar och vattendrag kan till viss del åtgärdas genom att man tillför kalk för att återskapa en bra livsmiljö.

Miljögifter regleras genom skärpta krav på användning och hantering av kemikalier och att man utför reningsåtgärder i redan utsatta vattenmiljöer. Övergödning som beror på utsläpp av fosfor och kväve från till exempel jordbruk eller otillräckligt renat avloppsvatten kan åtgärdas genom att upprätta skyddszoner med högre krav på rening av avloppsvatten inom känsliga områden och genom att reglera gödselhanteringen i jordbruket.

Oavsett hur och av vem en vattenmiljö är påverkad krävs det att många olika intressenter arbetar tillsammans för att hitta lösningar och här har kommunen en central roll i det arbete som görs.

Aktuella projekt som berör Hallsbergs kommun är bland annat Värna Tisaren och pågående inventering av enskilda avlopp.

Läs mer om projektet Värna Tisaren här.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda