Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Arbeten i vatten, vattenverksamhet

Arbete i vatten, så kallad vattenverksamhet, är sådana byggnationer eller åtgärder som görs i eller intill hav, sjöar eller vattendrag. Att uppföra en brygga, en bro eller en pir är vattenverksamheter precis som att gräva, muddra eller dika är vattenverksamheter.

Tillstånds- eller anmälningsplikt

Om man har bedömt att en byggnation/åtgärd är att betrakta som vattenverksamhet innebär det att byggnationen/åtgärden är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det som avgör om det krävs tillstånd eller endast anmälan är vattenverksamhetens omfattning. Om en anmälan krävs ska den skickas in till länsstyrelsen senast åtta veckor innan vattenverksamheten planeras starta. Är det istället tillstånd som krävs får inte vattenverksamheten starta innan tillstånd har beviljats. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.

I vissa lägen kan ansökan/anmälan om vattenverksamhet behöva kompletteras med ansökan om strandskyddsdispens

Om vattenverksamhet på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda