Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Sjöar och vattendrag

I Hallsbergs kommun finns många sjöar och vattendrag som utnyttjas och berörs av oss som bor och vistas här. Vare sig det gäller bad, fiske eller att vi tar vårt dricksvatten från dessa så är vi beroende av att våra sjöar och vattendrag fungerar och mår bra.

Enligt EU:s "vattendirektiv" ska varje medlemsland uppnå en långsiktig hållbar förvaltning av sina vattenresurser. Alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten omfattas av direktivet och målsättningen är att de vatten som omfattas av direktivet ska ha god ekologisk status till år 2021.

Som ett första steg i arbetet med att uppnå detta har man kartlagt och analyserat de vatten som berörs av direktivet. Det har i Sverige gjorts av landets Länsstyrelser. Resultat från kartläggningen finns hos VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Här hittar du information från VISSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda