Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Naturvård

Naturvård innebär åtgärder för att skydda vår naturmiljö. Det gäller olika naturtyper såväl som olika arter av växter och djur. Naturvård strävar kort och gott efter att bevara den biologiska mångfalden.

Naturvård innebär både skydd av befintliga områden för att bevara dem precis som de är, men det handlar också om att åtgärda och återställa områden som tidigare varit värdefulla men som av olika anledningar har förstörts.

Det finns olika sätt att skydda värdefulla naturområden och arter på, där ett av de vanligaste sätten är att skapa naturreservat. Naturreservat är avgränsade områden som bildas med ett visst syfte. I samband med reservatsbildandet upprättas en skötselplan som anger vad området är skyddat för och hur området ska skötas för att värdena ska bibehållas.

I Hallsbergs kommun finns 18 naturreservat.

Sök naturreservat i Hallsbergs kommun på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun

Dokumentet ”Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun” är nu uppdaterat och omarbetat. Syftet med dokumentet är att belysa värdet av naturvård samt att lyfta fram värdefulla naturområden i kommunen för att öka intresset för naturen och stimulera till en ökad rekreation med naturupplevelser. Dokumentet har färdigställts med bidrag från Länsstyrelsen, s.k. LONA-bidrag.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2015-01-13 12.14
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda