Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Allemansrätten

”Inte störa – inte förstöra” är Allemansrättens huvudregel som Naturvårdsverket tagit fram. Allemansrätten ger alla människor rätt att vistas i naturen. Det man ofta kan glömma bort är dock att det med denna rätt också tillkommer skyldigheter.

Rätten innebär bland annat att vi får plocka svamp och bär, tälta ett dygn, göra upp en liten eld och bada nästintill överallt, med undantag bland annat för områden nära boningshus, tomter och odlad mark. Skyldigheterna består bland annat i att vi inte får störa eller skada växter, djur eller annat i naturen. Vi får heller inte köra bil eller moped i naturen, skräpa ner eller ha hundar lösa perioden 1 mars – 20 augusti då djuren har ungar.

I skyddade naturområden som nationalparker eller naturreservat gäller särskilda bestämmelser för vart och ett av områdena, vilka man måste förvissa sig om innan man vistas i ett sådant område.

Allemansrätten på flera olika språk

Naturvårdsverket har tagit fram information om allemansrätten på flera olika språk. Informationen finns dels på Naturvårdsverkets hemsida, och dels som broschyrer som kan laddas ner som PDF-filer eller beställas gratis (endast porto tillkommer).

Informationsmaterial om allemansrätten på svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsmaterial om allemansrätten på andra språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allemansrätten på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om vad som gäller vid olika typer av aktiviteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldning och allemansrätt – folder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Motortrafik i naturenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda