Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Information om översvämningarna 2015

Här publiceras information om översvämningarna den 5 - 6 september 2015.

Länsstyrelsens utredning

 

Enligt Länsstyrelsens utredning hanterades höstens översvämning i Hallsberg förhållandevis bra av såväl kommun som räddningstjänst. För att öka beredskapen inför framtida skyfall föreslår utredningen en översvämningskartering av Täljeåns avrinningsområde.

Arbetet med karteringen har redan startat, i samarbete med Hallsbergs och Kumla kommuner. Översvämningskarteringen ska vara klar 1 oktober 2016. Därefter kommer Länsstyrelsen att fördjupa utredningen under hösten.

Teknisk utredning

För närvarande pågår en teknisk utredning kring VA-nätets dimensionering. Arbetet leds av den konsult som kommunens försäkringsbolag anlitat och Hallsbergs kommun biträder genom att ta fram beräkningsunderlag. Syftet med utredningen är att klarlägga om kommunens ledningsnät är rätt dimensionerat.

Arbetet är komplicerat och kräver praktiska prov och studier i fält. Därför kommer utredningen att kunna slutföras först under hösten 2018.

Skyfallskartering Täljeån

Arbetet pågår kring skyfallsakartering i Hallsberg och ska vara kompletteras med ytterligare beräkningar som speglar det faktiska händelseförloppet. Den preliminära rapporten visar att översvämningskänsligheten i Hallsberg tycks till betydande del bero på att snabba flöden uppstår i tillrinningsområdet i kombination av att att Storån och Ralaån har låg kapacitet att avbörda tillrinningen.

Den lokala tillrinningen från hårdgjorda ytor i Hallsberg har liten inverkan på översvämningsproblematiken. Hela karteringen ska vara klar 1 oktober 2016.

Järnvägsbro vid Storån, Långängsspåret

Ett mindre ras har skett vid Järnvägsbron över Storån. Trafikverket ansvarar för den järnvägsbron och ärendet är överlämnat till brosektionen hos trafikverket. Stenen i vattendraget är en del av brokonstruktionen. Kommunen har påtalat behovet av en snabb handläggning och räknar att trafikverket har åtgärdat raset inom kort.

Åtgärder för klimatanpassning

Kommunen har tidigare blivit informerad om att det kommer att finnas möjligheter att söka pengar för klimatanpassningsåtgärder från staten. Tyvärr så är det inga beslut fattade än om hur och när sådana bidrag kan sökas. Kommunen tillsammans med länsstyrelsen bevakar detta.

Dokumentation kommunkrisledningsgruppen

Söndagen den 6 september 2015PDF

Måndagen den 7 september 2015PDF

Tisdagen den 8 september 2015PDF

Onsdagen den 9 september 2015PDF

Torsdagen den 10 september 2015PDF

Fredagen den 11 september 2015PDF

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda