Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Markanvisning - Område vid Vibytorp IIB

Hallsbergs kommun ger er möjlighet att bebygga en attraktiv central tomt i Hallsbergs tätort.

Området och kommunens tanke med anvisad tomt Tomten är centralt belägen i tätorten Hallsberg med endast några minuter till förskola, grundskola, fritidsanläggningar, köpcentrum och restauranger. Några minuters promenad till familjebadet i Alléhallen och cirka 5 minuter till såväl Centrum, buss- och järnvägsstationen.

Tomten ingår i kommunens detaljplan för Vibytorp, etapp II som vann laga kraft 2013-03-26, där planen illustrerar ca 52 småhustomter. Området och dess småhustomter kommer att säljas etappvis, varav en tomt planeras med möjlighet till uppförande av flerbostadshus alternativt rad-, par- eller kedjehus i bostads-, hyres- eller äganderättsform. Den anvisade tomtens areal är om ca 6 646 m² och får enligt detaljplanen bebyggas i 1-2 plan.

Kommunens tanke med anvisad tomt är att ge möjlighet att erbjuda tilltalande bostäder, där bostadsbeståndet uppvisar en skälig boendekostnad. Kommunen eftersträvar att tomtens areal nyttjas på ett passande sätt i såväl bostadsbyggnation och gemensamma grönytor för de boende. Parkeringsmöjligheter för de boende skall kunna tillgodoses på anvisad tomt.

Kartillustration detaljplanPDF
Planbeskrivning PDF
Projekteringskarta.pdf PDF
Projekteringskarta.dwg
Översiktskarta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda