Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Markanvisning - Skallerudsvägen

Hallsbergs kommun ger er möjlighet att bebygga en centralt belägen tomt i Hallsbergs tätort.

Området och kommunens tanke med anvisad tomt Området och dess bostadsbestånd består mesta dels av villabebyggelse i form av såväl friliggande småhus som kedje- och radhus. Tomten är centralt belägen med endast några minuter till förskola, grundskola, fritidsanläggningar, köpcentrum, restauranger, buss- och järnvägsstation.

Tomten ingår i kommunens detaljplan för Hallsbergs köping (Vingen), en detaljplan som vann laga kraft 1961-01-14. Hänvisning till detaljer kring tomten och dess utformning syns även i detaljplanen Hallsbergs Egnahem (Kv Tjädern, Orren m.fl.) som vann laga kraft 1980-03-07. Området lämpar sig för flerbostadshus om rad-, par- eller kedjehus i bostads-, hyres- eller äganderättsform.

Den anvisade tomtens areal är om ca 5 730 m² och får enligt detaljplanen bebyggas i 1-2 plan. Planen medger friliggande parhus eller parhus sammanbyggda över fastighetsgräns, vilket kan innebära att markanvisningsområdet kan komma att delas upp i fler fastigheter.

Kommunens tanke med anvisad tomt och dess centrala lokalisering är att kunna möjliggöra ett bostadsbestånd som är anpassat till dem som eftersöker eller har behov av närhet till service och kommunikation. Kommunen eftersträvar att tomtens areal nyttjas på ett passande sätt i såväl bostadsbyggnation och gemensamma grönytor för de boende. Parkeringsmöjligheter för de boende skall kunna tillgodoses på anvisad tomt.

Detaljplan - SkallerudPDF
Projekteringskarta - Skallerudsvägen.dwg
Projekteringskarta - Skallerudsvägen.pdfPDF
Översikt - Markanvisning
Angränsande detaljplaner
PDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda