Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Markanvisning - Äppleträdgården 9

Hallsbergs kommun ger er möjlighet att bebygga en attraktivt belägen tomt i Hallsbergs tätort.

Området och kommunens tanke med anvisad tomten Tomten är belägen i ett naturskönt område vid namn Vikatorp i nordvästra delen av Hallsberg med närhet till skola, barnomsorg och service. Avståndet till Hallsbergs Centrum är cirka 3 km. Vikatorp, även kallat Äppelgården, avgränsas i söder av friluftsområdet Hultaskogen där elljusspår finns.

Tomten ingår i kommunens detaljplan för Vikatorp med dess tillägg som vann laga kraft 2010-07-08. Planen medgav 14 småhustomter samt 1 tomt för flerbostadshus alternativt rad-, par- eller kedjehus i bostads-, hyres- eller äganderättsform. Samtliga småhustomter är sålda. Den anvisade tomten om 8 615 m² återstår och får enligt detaljplanen bebyggas i 1-2 plan.

Kommunen eftersträvar att tomtens areal nyttjas på ett passande sätt i såväl bostadsbyggnation och gemensamma grönytor för de boende. Parkeringsmöjligheter för de boende skall kunna tillgodoses på anvisad tomt. Utifrån det stora intresset att bygga i området har kommunen i tanke att anvisad tomt skall kunna erbjuda boenden till de som värderar och söker närhet till natur- och rekreationsområde.

Projekteringskarta.dwg
Projekteringskarta.pdf
PDF
Detaljplan VikatorpPDF
PDF
Illustration detaljplan
PDF
Plankarta
PDF
Tillägg detaljplan
PDF
Översiktskarta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda