Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Markanvisning - Mark för flerbostadshus

Hallsbergs kommuns ambition är att främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden och att det ska finnas en variation i bostadsbyggandet. En variation med ett utbud av bostäder av god kvalitet i olika upplåtelseformer som hyres-, bostads- och äganderätt i såväl flerbostadshus som småhus.

Är du intresserad av att bygga flerbostadshus?

Hallsbergs kommun har detaljplanerad tomtmark för flerbostadshus för markanvisning. En inbjudan för markanvisning skickas via e-post till de aktörer som visat intresse för markanvisning och ges då möjlighet att lämna in ett eget förslag på hur de vill disponera anvisad tomt. Förslag som inlämnas utvärderas och jämförs. Det bästa helhetsförslaget utses och förslagsinlämnaren erbjuds att teckna avtal om markanvisning med kommunen.

Grundvillkor för att teckna avtal med kommunen är att de aktörer som deltar har den erfarenhet och de resurser som krävs för att kunna genomföra tänkt projekt och klara sina ekonomiska åtaganden. Mer information om tillvägagångssätt och villkor framgår nedan i ”Hallsbergs kommuns riktlinjer för markanvisning” och i aktuell inbjudan för markanvisning.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjerna för markanvisning för Hallsbergs kommun antogs i kommunfullmäktige 2016-12-19 och syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga och underlätta processen kring markanvisningar av kommunägda markområden för bostadsbyggande.

Riktlinjer för markanvsining

Tre aktuella områden för markanvisning i Hallsbergs tätort

Karta för dessa tre områden

Bidrag inlämnas senast den 31 maj 2017.

Om ni är intresserade av att ta del av inbjudan, vänligen kontakta:

Elsa Ericsson, mark- och exploateringshandläggare
elsa.ericsson@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda