Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Avgifter

Vilken avgift en livsmedelsföretagare ska betala styrs av vilken typ av verksamhet man har och vilka risker som är förknippade med den.

Årlig kontrollavgift

Verksamheter som har registrerats ska betala årlig kontrollavgift från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den årliga kontrollavgiften bestäms genom att antalet kontrolltimmar, som fastställs vid riskklassificeringen, multipliceras med gällande timtaxa. År 2013 är timtaxan i Hallsbergs kommun 950 kronor. Det betyder att för en verksamhet med åtta timmars ordinarie kontrolltid per år blir den årliga avgiften 8 x 950 = 7 600 kronor.

Den årliga kontrollavgiften betalas mot faktura i samband med registreringen och därefter i början av varje påbörjat kalenderår.

Avgift för registrering och godkännande

Avgift för registrering eller godkännande tas ut vid:

  • Registrering eller godkännande av livsmedelsanläggning
  • Ägarbyte

Om verksamheten ska godkännas betalar du en avgift som motsvarar den årliga kontrollavgiften för verksamheten. Avgiften för registrering av en livsmedelsverksamhet är för närvarande 750 kronor.

Avgift för extra offentlig kontroll

Om ordinarie kontroll visar brister i livsmedelsföretagets verksamhet, krävs extra kontroll för att se att bristerna har åtgärdats. Företaget debiteras för den extra kontrollen genom timdebitering. Timdebitering kan även bli aktuellt vid konstaterade matförgiftningar. Timtaxa för extra offentlig kontroll är 800 kronor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda