Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för ett nytt industriområde väster om Hallsbergsterminalen, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg

Syfte

Planområdet ingår i det område som i översiktsplanen utpekas som Logistikcentrum. Logistikcentrum skyltas numera från E20 och Rv 50.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet väster om Hallsbergsterminalen. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda storskaliga tomter för logistikföretag med närheten till Hallsbergsterminalen, Hallsbergs rangerbangård, E20 och Rv 50.

Samråd

Detaljplanen var på samråd under februari 2014.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)PDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

FastighetsförteckningPDF

Karta fastighetsförteckningPDF

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda