Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ändring av detaljplan, Sannaholm (18-HAL-12 och 18-HAL-22)

Syfte

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K- 439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällan­de tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Samråd

Ändringen av detaljplanen är på samråd 30 maj 2018 - 13 juni 2018.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till: Kommunstyrelseförvaltningen
694 80 Hallsberg

eller via e-post: kommun@hallsberg.se

Sista inlämningsdagen för synpunkter är den 13 juni 2018.

Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 13 kap 11§.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

FöljebrevPDF

Kontakt

Upplysningar lämnas av Sanda Madzo, planarkitekt. 019- 58 80 00 eller sanda.madzo@kumla.se.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda