Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för Samsala, etapp 2. Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerbostadshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Granskning

Detaljplanen var ute på granskning 29 mars - 1 maj 2018.

 

Endast den som framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga detaljplanen enligt plan‐ och bygglagen 13 kap 11§.

Granskningshandlingar

Plankarta granskningPDF

Planhandlingar granskningPDF

Samråd

Detaljplanen var på samråd 6 februari till och med 27 februari 2017.

Kontakt

Upplysningar lämnas av Beatrice Rimmi 019-58 89 04

eller Johannes Ludvigsson tel: 019-58 82 04

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda