Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ändring av detaljplan för del av Kullängen 1, Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra högre bebyggelse. Fastigheten är idag bebyggd med vårdcentral och vård- och omsorgsboende där gällande detaljplan tillåter bebyggelse i en våning. Vård- och omsorgsboendet ska byggas ut och ändringen möjliggör en byggnation i två våningar.

Samråd

Detaljplanen är på samråd mellan 11 oktober och 1 november 2017.

Den som har synpunkter på förslaget ska skriftligen skicka dem till: Kommunstyrelseförvaltningen,
694 80 Hallsberg

eller via e-post: kommun@hallsberg.se

Synpunkter ska vara kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 1 november 2017.

Endast den som är berörd av planförslaget och som framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga detaljplanen.

Planhandlingar

Tillägg till plankarta samrådPDF

SamrådshandlingarPDF

TrafikbullerutredningPDF

Kontakt

Upplysningar lämnas av Linnea Hagenbjörk tel: 019-58 94 05

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda