Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Pågående planarbeten

Samsala, etapp 2

Syftet med detaljplanen är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerbostadshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Om Samsala, etapp 2


Väster om Hallsbergsterminalen

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet väster om Hallsbergsterminalen. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda storskaliga tomter för logistikföretag med närheten till Hallsbergsterminalen, Hallsbergs rangerbangård, E20 och Rv 50.

Om Väster om Hallsbergsterminalen


Prästängsvägen i Sköllersta

Syftet är att skapa möjligheter för ytterligare enbostadshus i norra Sköllersta.

Om Prästängsvägen i Sköllersta


Lilla Älberg

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är
belägen mot väster.

Om Lilla Älberg

Ändring av detaljplan förskolan på norr i Hallsberg

Syftet med denna ändring av detaljplan (ÄDP) är att ge möjlighet till att bygga en förskola med 8 avdelningar.

Om ändring av detaljplan för förskolan på norröppnas i nytt fönster


Om detaljplaneprocessen

Läs om detaljplaneprocessen på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Sommaröppettider vecka 25 -32
Måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda