Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Pågående planarbeten

Ändring av detaljplan, Sannaholm (18-HAL-12 och 18-HAL-22)

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K- 439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällan­de tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Om ändring av detaljplan, Sannaholm


Väster om Hallsbergsterminalen

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett område för terminal-, lager- och industriverksamhet väster om Hallsbergsterminalen. Detta nya industriområde ska tillgodose ett behov av att kunna erbjuda storskaliga tomter för logistikföretag med närheten till Hallsbergsterminalen, Hallsbergs rangerbangård, E20 och Rv 50.

Om Väster om Hallsbergsterminalen


Prästängsvägen i Sköllersta

Syftet är att skapa möjligheter för ytterligare enbostadshus i norra Sköllersta.

Om Prästängsvägen i Sköllersta


Lilla Älberg

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är
belägen mot väster.

Om Lilla Älberg

Gatugårda

Planens huvudsyfte är att ändra användningssätt för delar av fastigheterna Gatugårda 1:23 och 1:24, från allmän platsmark (park) till kvartersmark avsedd för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt handel och kontor.

Om Gatugårda


Om detaljplaneprocessen

Läs om detaljplaneprocessen på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda