Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ny översiktsplan för Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun har under cirka två och ett halvt år arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen ska ge vägledning till hur mark och vatten i kommunen kan användas, till exempel var det passar att bygga bostäder. Syftet är att de förändringar som görs i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt.

Kommunen har genomfört två samråd där ni alla haft möjlighet att påverka innehållet. Efter varje samråd har vi gjort förändringar. Vi har också haft detaljplanen ute på granskning, även där har ni haft tillfälle att lämna synpunkter och påverkat.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 november och vann laga kraft den 30 december 2016.

Antagandehandlingar

Förslag till översiktsplan för Hallsbergs kommunPDF

Granskningsutlåtande till översiktsplanPDF

LIS-områden - Bilaga PDF

Miljökonsekvensbeskrivning - BilagaPDF

Översiktsplaneprocessen

Läs om hur en översiktsplan tas fram på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Marianne Christiansen. Samhällsbyggnadschef, Hallsbergs kommun
0582-68 51 55, marianne.christiansen@hallsberg.se

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda