Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för Vikatorp i Hallsberg och ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Planhandlingarna till detaljplanen skall läsas tillsammans med de ändringar som antagits.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsutbyggnad i norra delen av
Hallsberg, i första hand ett område för enbostadshus.

Syfte, ändring av detaljplanen

Syftet med ändringen av detaljplanen är att medge större valfrihet vid val av tak- och fasadmaterial samt färgsättning i samband med nu förestående utbyggnad av Vikatorp. Vidare föreslås en förenkling av de administrativa rutinerna då den utökade lovplikten för trädfällning föreslås utgå. Genom de föreslagna ändringarna tillgodoses de önskemål som framförts vid samråd inför tomtköp och ansökan om bygglov.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2001-12-10.

Detaljplanen vann laga kraft 2002-01-09.

Laga kraft, ändringen

Tillägget antogs av kommunstyrelsen 2010-06-08.

Tillägget vann laga kraft 2010-07-08.

Planhandlingar

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

SamrådsredogörelsePDF

UtlåtandePDF

Planhandlingar, ändring av detaljplan

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

UtlåtandePDF

FastighetsförteckningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda