Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Områdesbestämmelser för fritidsbebyggelsen vid sjön Sottern, Södra stranden (del av fastigheten Prästgården 1:1) i Svennevad

Syfte

Syftet är att upphäva rubricerade Områdesbestämmelser från år 1988-06-27.
Ett upphävande av områdesbestämmelserna underlättar för Hallsbergs kommun att  pröva  bygglov utan de begränsningar av byggnadsarean som gäller idag.
Nu när områdesbestämmelserna är upphävda är det möjligt för de enskilda ägarna till fritidsbebyggelsen att ansöka om bygglov för något större byggnader än vad som idag är tillåtligt. För att påräkna bygglov måste sökanden bland annat redovisa att tillgång till dricksvatten och omhändertagande av spillvatten har lösts (eller kan lösas) på ett ur miljöbalken godtagbart sätt.

Planhandlingar

Upphävd plankartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda