Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Upphävande av detaljplan för Egna Hem i Hallsberg

Syfte

Syftet är att upphäva rubricerad detaljplan från år 1985-02-06.
Exploateringen inom detaljplan för del av Egna Hem i Hallsberg, stg 249 och 343 m.m. skall ske med enskilt huvudmannaskap så tillvida att vägar och va-ledningar skall anläggas av ex-ploatören.
Markägaren (exploatören) har byggt vägar och ledningar på sätt som inte har stöd av detaljplanen. Det anses nu av de berörda fastighetsägarna att det är olämpligt att genomföra planen till den del som avser vägar inom området.

Laga kraft

Förslaget att upphäva detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2009-10-19.

Förslaget att upphäva detaljplanen vann laga kraft 2009-11-18.

Upphävd plankartaPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda