Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för Ulvsätters industriområde (Ahlsell) del av fastigheterna Ulvsätter 2:4, Omlastningen 1 m.fl. i Hallsberg

Syfte

Detaljplanen syftar till att revidera och utvidga detaljplanerna för Ulvsätters Industriområde och fastigheterna Lastkajen1 m .fl., lagakraftvunna 1988-09-19 respektive 1997-07-17. Därmed kan företaget Ahlsell erbjudas mer tomtmark så att verksamheten kan expandera.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 17 september 2012.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 oktober 2012.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

Arkeologisk förundersökningPDF

Länsstyrelsens beslut om borttagande av fornlämningarPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda