Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för fastigheten Tunbo-Hässle 1:152 m.fl. Tisarbaden, vid sjön Tisaren

Syfte

Syftet med att ändra den nu gällande detaljplanen kan sammanfattas i tre punkter:
1. Att tillse att befintlig bebyggelse legaliseras på så sätt att den inordnas inom
kvartersmark i en ny detaljplan.
2. Att redovisa förslag på hur fastigheten Tunbohässle 1:152 skall kunna indelas i
ändmålsenliga tomter.
3. Att positivt pröva möjligheten till att utöka byggrättigheten, så att den tillåtna
byggnadsarean inte utgör hinder för att bo permanent inom området.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2007-12-20

Detaljplanen vann laga kraft 2008-01-14.

Planhandlingar

Plankarta och illustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda