Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg

Syfte

Detaljplanen syftar till att göra det lättare för fastighetsägaren på Syrsan 1 att ta sig till sin fastighet genom att tillskapa en ny infart direkt från Västra Storgatan. Syftet är även att justera gränserna för det område som får bebyggas. Samtidigt kan fastighetsägaren för Syrsan 2 tillgodogöra sig nyttan av ett servitut till förmån för Syrsan 1 inte längre erfordras.

Antagen detaljplan

Detaljplanen antogs av teknik- och plannämnden den 12 juni 2012.

Detaljplanen vann laga kraft den 19 juli 2012.

Planhandlingar

Plankarta och illustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda