Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m.fl. i Pålsboda

Syfte

Syftet med detaljplanen är att förändra användningen så att två befintliga byggnader inte längre används för bostadsändamål.
Byggnaderna kommer i stället att användas till kontors-, hantverks- och möteslokaler. Verksamheter som inte medför störningar för omgivningen.
Behov av parkeringsplatser och vägar studeras också i planarbetet.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2009-03-30

Detaljplanen vann laga kraft 2009-04-30.

Planhandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda