Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för ett område i Samsala, del av fastigheten Hallsberg-Falla 1:9 m.fl. i Hallsberg

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya stora tomter för villabebyggelse med kommunal vatten- och avloppsanslutning. Planområdet ligger i den sydöstra delen av Hallsberg.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 2007-02-15.

Planhandlingar

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda