Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för Rala industriområde, etapp 3

Detaljplanen har upprättats gemensamt mellan Hallsbergs kommun och Kumla kommun.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett depåområde med verkstäder samt tillhörande komplementbyggnader öster om Samzeliigatan och ost och nordost om Volvo i Hallsbergs kommun samt på sikt nya järnvägsspår väster om Rälsverkstaden fram till riksväg 52 i Kumla kommun där de ansluts till Godsstråket genom Bergslagen.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av Miljö- och byggnadsnämnden i Kumla kommun den 12 december 2012 och av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 17 december 2012.

Detaljplanen som ligger i Kumla kommun vann laga kraft 2013-04-24.
Detaljplanen som ligger i Hallsbergs kommun, vann laga kraft 2013-11-29.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Plankarta 1PDF

Plankarta 2PDF

Plankarta 3PDF

Plankarta 4PDF

Illustrationskarta 1PDF

Illustrationskarta 2PDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

Utredningar tillhörande detaljplanen

ExternbullerutredningPDF

Kompletterande PM, bullerutredningPDF

Dagvattenutredning för utbyggnadsetapp 1PDF

Dagvattenutredningen för när området är fullt utbyggtPDF

Geoteknisk utredningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda