Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för ett område norr om Tälleleden, del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av ett industriområde för lager- och industribyggnader med behov av närhet till, men utan direktanslutning till järnväg. I planuppdraget ingår även att pröva möjligheten till att utöka befintligt industrikvarter mot norr, inom den i öster angränsande detaljplanen (Detaljplan för Ulvsätters industriområde, Norr om Tälleleden, västra delen, del av fastigheten Ormesta 6:1 laga kraftvunnen 2001-09-05).

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2014.

Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2014.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)PDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

GranskningsutlåtandPDF

Utredningar inom planområdet

Geoteknisk undersökning, Hallsberg 5:1 m. fl.PDF

Geoteknisk undersökning Stora Älberg, Ormesta m. fl.PDF

Dagvattenutredning, fem industriområden vid HallsbergsterminalenPDF

Arkoelogisk undersökning, etapp 1PDF

Arkoelogisk undersökning, etapp 2PDF

Arkeologisk förundersökningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda