Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för kvarteret Brandstationen, fastigheten Hallsbergs Centrum 1:5 i Hallsberg

Syfte

Det ursprungliga syftet med detaljplanen var att undersöka förutsättningarna för att anlägga ny förskoleverksamhet  inom kvarteret Brandstationen, fastigheten Hallsbergs centrum 1:5.

I dagsläget finns det inte något politiskt beslut om att etablera en förskoleverksamhet på fastigheten, alternativa platser utreds. Därför är det huvudsakliga syftet nu att skapa handlingsberedskap för framtida etablering. Användningen inom planområdet är alternativt skola, kontor, handel och småindustri.

Laga kraft

Den 12 december 2011 antog Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft 12 januari 2012.

Planhandlingar

Plankarta och illustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda