Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för fastigheten Kvarsätter 2:1 m.fl.
i Hallsberg

Syfte

Syftet med detaljplanen är att revidera nu gällande byggrättighet inom Kvarsätters fritidsområde vid sjön Tisaren. I detaljplanen föreslås en sammanläggning av den byggrättighet, utan uppdelning i huvudbyggnad och förrådsbyggnad som tidigare gällt inom området. Ny byggrättighet blir således 90m2 byggnadsarea per fastighet. Vind får inredas.

I områdets östra del har ett tidigare exploateringsområde indelats i ändamålsenliga kvarter. Ingen ytterligare exploatering föreslås.
Nu gällande fastighetsgränser föreslås bli kvartersgränser /användningsgränser. Ingen ytterligare privatisering av strandnära mark tillåts.

VA-utredning

I samverkan med Askersunds kommun har Hallsbergs kommun utrett två alternativ för att bygga ut en allmän VA-anläggning. Utredningen har ännu inte processats inom de berörda kommunerna och resultatet har ej heller utvärderats i samverkan med de berörda fastighetsägarna. Enligt utredningen bedöms kostnaden för en utbyggnad av överföringsledningar och distributionsledningar uppgå till ca 60 miljoner kronor. Det bedöms för närvarande inte vara möjligt att utvärdera eller beakta utredningens resultat inom detta planarbete.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2009-09-21.

Detaljplanen vann laga kraft 2010-05-14.

Planhandlingar

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

SamrådsredogörelsePDF

UtlåtandePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda