Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Ändring av detaljplan för förskolan på norr, Hallsberg

Syfte

Syftet med denna ändring av detaljplan (ÄDP) är att ge möjlighet till att bygga en förskola med 8 avdelningar. För att kunna göra det behöver andelen byggbar mark öka. För att utöka byggrätten ändras planbestämmelsen P (parkering), i den befintliga planen, till S (skola), samt att exploateringsgraden e1 (Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea) justeras.

För att ingen ny bebyggelse förutom komplementbyggnader ska ske där parkeringen är planerad, förses den del som tidigare varit P (parkering) med korsmark (Marken får endast förses med komplementbyggnad), samt egenskapsbestämmelsen parkering.

Samråd

Detaljplanen är nu ute på samråd mellan 19 januari till och med 9 februari 2018.

Endast den som senast under granskningstiden skriftligt framfört synpunkter har rätt att överklaga beslut om antagande av detaljplan.

Planhandlingar

PlankartaPDF

PlanhandlingarPDF

Kontakt

Upplysningar lämnas av Elin Däljemar tel: 019-58 89 24

eller Johannes Ludvigsson tel: 019-58 82 04

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

19 juni-13 augusti
måndag-torsdag 8-16, fredag 8-15

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda