Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för del av Södra Allén

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra allmän parkering (P-PLATS) där det idag är byggrätt för centrumfunktioner, söder om Stortorget. Ytan direkt söder om och närmast Stortorget kommer att göras om till parkmark (PARK). På ytan sydost om Stortorget, där det idag är allmän parkering, kommer det att anordnas boendeparkering (P) för främst nybyggnationen i kvarteret Kronan.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av teknik- och planförvaltningnen den 11 juni 2014.

Detaljplanen vann laga kraft den 9 juli 2014.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

Plankarta och IllustrationskartaPDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda