Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för Billsgårdsområdet, fastigheten Svennevadsby 3:33 m.fl, vid sjön Sottern

Syfte

Detaljplanens syfte är att utöka byggrättigheten, så att den tillåtna byggnadsarean inte utgör hinder för att bo permanent inom området, att inordna befintlig bebyggelse i den nya detaljplanen, att tillskapa nya tomter för permanent bebyggelse vilka kan ha anslutning till kommunalt VA-nät, att säkerställa hälsa- och säkerhet i avseende på risken för översvämningar vid höga vattenstånd i sjön Sottern.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2008-12-15.
Detaljplanen vann laga kraft 2009-01-14.

Planhandlingar

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda