Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 i Hallsberg

Syfte

Syftet med planarbetet är att etablera en postterminal i området.
Postens motiv är att centralisera postsorteringen i Mellansverige och att flytta över den långväga transporterna av post från flyg till den mer miljövänliga järnvägen. Den aktuella platsen har valts ut för sitt unika läge i direkt anslutning till Västra Stambanan samt sin närhet till E20 och Rv 50.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunstyrelse på delegation av kommunfullmäktige 2010-09-07.

Detaljplanen vann laga kraft 2010-12-13

PlankartaPDF

IllustrationskartanPDF

PlanbeskrivningPDF

FastighetsförteckningPDF

FastighetsredovisningskartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

UtlåtandePDF

Bilaga till utlåtandePDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda