Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Fysisk planering i Hallsbergs kommun

Med fysisk planering menas planering för användande av mark och vatten samt utformning av den bebyggda miljön. Inom den fysiska planeringen finns det tre typer av planer: översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och framtida bebyggelseutvecklingen.

Översiktsplanering i Hallsbergs kommun

Detaljplan

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan även ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas, var gator och vägar ska gå och så vidare.

Detaljplanering i Hallsbergs kommun

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte är detaljplanelagda.  Områdesbestämmelser används mycket sällan i Hallsbergs kommun.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda