Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Miljöpolicy

En miljöpolicy för Hallsbergs kommun antogs av kommunfullmäktige 1998-11-16. Om än miljöpolicyn har några år på nacken gäller den fortfarande för kommunens arbete. Kortfattat kan man säga att hela kommunens arbete ska ha en ekologisk helhetssyn vilket innebär att alla anställda och förtroendevalda i kommunen bland annat ska:

  • med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet
  • med helhetssyn, förebyggande åtgärder, konsekvensbeskrivningar, ständiga förbättringar och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön
  • använda bästa miljöanpassade alternativ och om konflikt dem emellan uppstår, bör hänsyn till miljön ges företräde om det inte innebär avsevärda ekonomiska uppoffringar
  • ställa lika höga miljökrav på leverantörer och andra samarbetsparter som ställer på oss själva
  • utbilda, informera och stimulera politiker och anställda till engagemang, delaktighet och ansvar inom miljöområdet
  • samarbeta med kommuninvånare, näringsliv, högskolor, organisationer med flera, samt ta till oss kunskaper och erfarenheter inom miljöområdet
  • sprida kunskap och skapa insikt om miljöfrågor och hållbar utveckling, samt förmedla framtidstro till barn och ungdomar
  • informera om miljöarbetet i kommunen och dess uppnådda resultat.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda