Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Klimat och miljö

Att klimatet förändras har nog inte undkommit någon i dagens samhälle. Klimatförändringar har länge varit ett faktum och är ständigt aktuellt i media och i var och ens vardag.

Växthuseffekten är det ord man hör mest i samband med diskussioner om klimatförändringar. Man menar då den mänskligt påverkade växthuseffekten. Med det menas mänskliga aktiviteter som bidrar till en ökad halt växthusgaser i atmosfären som förstärker den naturliga växthuseffekten. Den naturliga växthuseffekten behöver vi för att jordens temperatur ska vara behaglig. Förstärkningen av växthuseffekten gör att temperaturen stiger och bidrar till den globala uppvärmningen, som bland annat orsakar fler naturkatastrofer.

Förändringar i klimatet är ytterst en global fråga och det räcker inte att endast arbeta för förbättringar på lokal eller nationell nivå. Det globala arbetet utgår från Klimatkonventionen, som anger att de undertecknade länderna ska minska sina utsläpp av växthusgaser, samt kompletteringen Kyotoprotokollet, som anger hur mycket utsläppen ska minska och när minskningen ska vara uppnådd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda