Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna. PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

Trots att användningen av PCB förbjöds 1972 finns det fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid. PCB kan ge långsiktiga hälsoeffekter som försvagat immunförsvar, påverkad fortplantningsförmåga och påverkan på det centrala nervsystemet.

Märkning och anmälningsplikt

Produkter eller utrustning som kan innehålla PCB omfattas av märkningsplikt. Tydlig märkning ska finnas på produkten/utrustningen samt på eventuell förpackning eller emballage. Utrustning som innehåller eller kan antas innehålla mer än fem kubikdecimeter PCB-produkt med en PCB-halt på över 2 ppm (mg/kg) är anmälningspliktig, anmälan ska göras till Naturvårdsverket.

Informationsblad - Sanering av PCBPDF

Inventering och sanering

Alla byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 omfattas av krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåfamiljshus är undantagna) enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. Enligt gällande lagstiftning ska samtliga fog- och golvmassor inventeras utan undantag, detta gäller även dolda fogar. Inventering och sanering av PCB ska göras av behörig person.

Sanering av PCB är en anmälningspliktig verksamhet. Detta innebär att en anmälan om sanering ska vara miljöenheten i kommunen tillhanda senast tre veckor innan sanering påbörjas.

Om halter över 500 ppm (mg/kg) påträffats i fog eller halkskyddad golvmassa ska sanering utföras senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda/ renoverade 1956-1969
  • 30 juni 2016 för industribyggnader uppförda/renoverade 1956-1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970-1973 samt invändiga fog- och golvmassor från åren 1956-1973.

Om halter mellan 50-500 ppm (mg/kg) påträffats ska sanering ske senast i samband med ombyggnad eller rivning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inventeringsprotokoll A1_A4, PCB.pdf 92 kB 2013-02-20 11.42
PCB informationsblad.pdf 55.8 kB 2013-02-20 12.28
PCB sanering, anmälan.pdf 52.7 kB 2013-02-20 11.42
Sammanställningsblankett B, bilaga PCB.pdf 41.9 kB 2013-02-20 11.42
Sammanställningsblankett B, inventerad PCB.pdf 50.1 kB 2013-02-20 11.42
Saneringsdokumentation C1_C4, PCB.pdf 60.1 kB 2013-02-20 11.42
Slutrapport D, PCB.pdf 50.9 kB 2013-02-20 11.42
Åtgärdsplan, PCB.pdf 47.1 kB 2013-02-20 11.42
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda