Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Biltvätt

Att tvätta bilen är en sysselsättning som de flesta bilägare ägnar sig åt då och då. Det resulterar i en hel del vatten- och tvättmedelsanvändande. När en bil tvättas samlas smuts, metallrester, olja och tvättmedel i det vatten som används. Tvättas då bilen på gatan kommer vattnet, med alla föroreningar, att rinna ner i någon dagvattenbrunn. Brunnar för dagvatten är oftast inte försedda med reningsutrustning, vilket gör att vattnet orenat rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Biltvättsanläggningar

För att undvika att det förorenade vattnet når våra sjöar och vattendrag är det bäst att tvätta bilen i en biltvättanläggning där vattnet renas innan det släpps ut. Gemensamt för anläggningarna är att de allt som oftast är försedda med oljeavskiljare där olja och slam tas bort från vattnet. Vidare finns det de anläggningar som har reningsverk i anslutning till oljeavskiljarna. Reningsverken kan ha olika teknik, men med samma mål, att separera kemikalierna från vattnet. Dessa typer av biltvättanläggningar reglerar ofta vattentillförseln genom cirkulation, vilket gör att det inte ständigt tillförs nytt färskvattnet utan det använda vattnet renas istället och återgår till tvättprocessen. ”Gör-Det-Själv-hallar” finns också där vissa av dem reglerar vatten- och tvättmedelsanvändandet medan andra inte gör det. Oavsett vilken anläggning man väljer är det bättre att tvätta bilen i en biltvättanläggning än att tvätta på gatan.

Tvättmedel

Väljer man tvättmedel själv är det bra om man ser till att använda så skonsamma medel för miljön som möjligt. Det finns alternativ som är miljöanpassade. Biologiskt nedbrytbara tvättmedel bör användas. Dessa kan mikroorganismerna i marken bryta ner innan de når grundvattnet. Om starka tvättmedel måste användas bör bilen tvättas i en biltvättsanläggning.

Hemmatvätt

Om man trots allt väljer att tvätta bilen själv hemma finns det vissa riktlinjer man bör följa för att minska påverkan på miljön. Bilen bör alltid stå på en gräs- eller grusyta och aldrig på en hårdgjord yta som till exempel asfalt. Detta för att gräset och marken under har förmåga att i alla fall till viss del rena vattnet på dess väg genom marken och vidare mot grundvattnet. Man ska också tänka på att stå långt ifrån dagvatten- och dricksvattenbrunnar.

Ett bra vaxlager skyddar bilen och gör att den inte behöver tvättas så ofta.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda