Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Bekämpningsmedel


Bekämpningsmedel brukar delas upp i växtskyddsmedel och biocider, beroende på användningsområde. Växtskyddsmedel används ofta i jordbruk för att skydda skörden mot angrepp av ogräs, svamp och skadeinsekter. Biocider används ofta industriellt för att skydda saker mot liknande angrepp. Det kan t ex handla om att måla underreden av båtar med särskild färg som gör att ogräs och annat inte kan växa till där.

Användning av bekämpningsmedel​

Bekämpningsmedel delas in i tre olika farlighetsklasser (1, 2, 3) som styr vem som får använda dem.

Alla som använder bekämpningsmedel ska göra det med hänsyn och försiktighet samt utan att skada människors hälsa eller miljön. Avser du att sprida bekämpningsmedel, krävs det att du har utrustning för att kunna bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen. Du är skyldig att beakta skyddsavstånd till omgivningen.

Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska var anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad. Vid spridningen ska man även ta hänsyn till markförhållanden och medlets rörlighet i mark och förvissa sig om att spridning kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening.

Om bekämpningsmedel på Kemikalieinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Behörighetskurs

För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs det att du har genomgått en behörighetskurs som Länsstyrelsen anordnar. Behörigheten gäller i fem år. Genom att gå en repetitionsutbildning efter fem år, kan du förnya din behörighet.

Om behörighet att använda växtskyddmedel på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan​

Skriftlig anmälan ska göras till kommunens miljöenhet om du avser att sprida bekämpningsmedel på:

  • banvall
  • idrottsanläggning 
  • område större än 1 000 kvm, där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Ansökan om tillstånd​

Tillstånd krävs från miljöenheten i kommunen för att du yrkesmässigt ska få använda bekämpningsmedel:

  • på tomtmark för flerbostadshus
  • på gårdar till förskolor och skolor
  • på allmänna lekplatser
  • vid planerings- och anläggningsarbeten.
  • inom vattenskyddsområde.

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska lämnas in senast 4 veckor före planerad spridning.

Blankett för anmälan eller ansökan, spridning av kemiska bekämpningsmedelPDF

Miljöpåverkan​

Dagens kemiska bekämpningsmedel antas ha begränsade miljöeffekter i jämförelse med många av dem som användes för några decennier sedan. Åtskilliga exempel finns dock på att bekämpningsmedel har åstadkommit fiskdöd, skador på trädgårdsväxter och bisamhällen eller annan påverkan på djur och växter utanför bekämpningsområdet.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda