Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Kemikalier

Kemikalier finns överallt i våra hem; i elektronikprodukter, kosmetika och kläder. Kemikalier finns också överallt i vår miljö; i vatten, mark och luft.

Kemikalier är onaturliga ämnen som framställts av människan i syfte att få specifika egenskaper anpassade till olika ändamål. Kemikalier är ofta svåra att bryta ned, vilket gör att de kan befinna sig länge i t ex naturen utan att de bryts ned och försvinner. De är ofta även fettlösliga och bioackumulerande, vilket gör att ämnena lagras i levande organismer och att lagringen sker i en snabbare takt än vad ämnena bryts ned.

Arbetet med att minska användandet av kemikalier samt minska kemikaliernas skadlighet är något som ständigt pågår världen över. Det är dock viktigt att alla hjälps åt i arbetet, även som privatperson. Att välja de kemikalier med minst miljöpåverkan, hantera kemikalierna på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt både vad gäller själva användandet och vid avfallshantering är åtgärder som kan göra stor nytta om så många som möjligt utför dem.

Det är av största vikt att kemikalier inte spolas ner i toaletten eller hälls ut i avloppet. Detta för att kemikalierna då följer med avloppsvattnet till reningsverket där de kan förstöra viktiga reningsprocesser och i värsta fall fortsätta vidare ut till våra sjöar och vattendrag. Det rätta sättet att ta hand om kemikalier är att samla ihop dem och lämna till en miljöstation avsedd för just kemikalier.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda