Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Skyddsjakt

Skyddsjakt får enligt jaktförordningens 23.a § bedrivas för att förebygga eller avhjälpa skada som vilt orsakar, eller med hänsyn till hälsa och säkerhet som har ett allt överskuggande allmänintresse. Skyddsjakt får endast ske om det inte finns någon annan lämplig lösning.

Skyddsjakt handlar oftast om att ta bort något enstaka djur som skapar särskilt stora besvär för allmänheten eller annat vilt eller växtlighet. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr blir effekten av en sådan åtgärd mot en större mängd vilt oftast tillfällig och det är därför viktigt att i första hand försöka hitta andra, mer långsiktiga lösningar.

Inom tätort eller på kommunal mark

Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, lekplatser, stränder med mera), där kommunen är fastighetsägare. På kommunal och övrig mark inom tätbebyggt område får enbart av kommunen utsedda så kallade kommunala skyttar bedriva skyddsjakt.

På egen fastighet

Du kan också kontakta kommunen om du behöver komma i kontakt med en kommunal skytt för problem på din egen fastighet. Här är det dock viktigt att du tänker på att det är du som är beställare och inte kommunen. Det innebär att du får stå för eventuella kostnader till skytten när denne utför uppdrag på din fastighet.

För frågor om skyddsjakt, kontakta kommunens miljöenhet.

Viltolycka

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller bland annat älg, rådjur, hjort och vildsvin. Du måste göra en anmälan till Polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat. Att följa efter eller spåra ett skadat djur själv är inte lämpligt utan Polisen kontaktar i stället en jägare för att spåra det påkörda djuret.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda