Välj språk / Choose language

Hallsbergs kommun - Hallsberg... nära till - www.hallsberg.se
Lägg till sidan i Mina Favoriter
Blanketter
Kontakt
Karta

Gödselhantering

Med stallgödsel kan användningen av konstgödsel minskas vilket leder till minskad miljöpåverkan. Men stallgödsel innehåller även det stora mängder kväve, fosfor och andra ämnen och vid fel gödselhantering riskerar dessa ämnen att läcka ut till yt- och grundvatten och där orsaka problem med övergödning och höga halter Nitrat.

För att förhindra att växtnäringen i gödseln läcker ut till omgivningen är det viktigt att gödseln hanteras på rätt sätt, att förvaringsutrymmena är täta och att gödseln sprids ut vid bästa möjliga tidpunkt på året. Under hösten och vintern är läckaget som störst eftersom växtligheten under denna period tar upp mycket lite näringsämnen, samtidigt som det förekommer större mängder nederbörd.

Bestämmelser

För att minimera läckage till yt- och grundvatten finns det regler för lagring och spridning av stallgödsel. Aktuella bestämmelser är förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Vissa av bestämmelserna gäller i hela landet medan andra endast gäller Nitratkänsliga områden vilket delar av Hallsbergs kommun tillhör.

Hantering av stallgödsel på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Dispens

Om det finns särskilda skäl kan miljöenheten i Hallsbergs kommun medge undantag från en del av bestämmelserna gällande tidpunkt för spridning. Ansökan om dispens ska göras i god tid innan spridningen utförs.

Vägledning om gödseldispenser på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Blankett - ansökan om dispens från regler om gödselspridningPDF

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Stäng

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: kommun@hallsberg.se

Adress

Hallsbergs kommun
694 80 HALLSBERG
Organisationsnummer: 212000-1926

Följ oss

Hittade du inte vad du sökte?

Kommunhusets öppettider

Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16

Begränsat öppethållande i samband med vissa helger.

För kommunanställda